Pleno Municipal

Friday, 15 March, 2019 - 20:00
Salón de Plenos da Casa do Concello

Sesión ordinaria do Pleno Municipal do Concello de Valdoviño. Orde do día no apartado correspondente da web: Pleno.