Plan de Transporte Metropolitano

Nos seguintes enlaces pode consultarse a proposta do Plan de Transporte Metropolitano para Valdoviño:
 
Anteproxectos de explotación
Anteproxecto específico de Valdoviño e Narón (pdf)
 Anexos do anteproxecto (excel)